TEMATYKA

Program Wzmacniania Rodziny- tematy zajęć:

Tematy zajęć z dziećmi:

 1. Umiejętność wyznaczania i osiągania celów.
 2. Docenianie rodziców.
 3. Radzenie sobie ze stresem.
 4. Przestrzeganie zasad.
 5. Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
 6. Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
 7. Umiejętność proszenia o pomoc i ofiarowywanie pomocy innym.

Sesje przypominające:

 1. Rozwiązywanie konfliktów.
 2. Bycie dobrym przyjacielem.
 3. Wyrażanie się w jasny sposób.
 4. Ćwiczenia umiejętności.

Tematy zajęć z rodzicami:

 1. Miłość i granice.
 2. Tworzenie zasad domowych.
 3. Wspieranie dobrego zachowania.
 4. Wyciąganie konsekwencji.
 5. Budowanie mostów.
 6. Ochrona dzieci przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 7. Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje przypominające:

 1. Radzenie sobie ze stresem.
 2. Komunikacja w przypadku braku zrozumienia.
 3. Przegląd umiejętności wyznaczonych przez miłość i granice.
 4. Przegląd sposobów pomocy w radzeniu sobie z presją rówieśniczą.

Tematy sesji wspólnych:

 1. Wspieranie celów i marzeń.
 2. Docenianie członków rodziny.
 3. Narady rodzinne.
 4. Rozumienie wartości rodziny.
 5. Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
 6. Rodzina, a presja rówieśnicza.
 7. Podsumowanie.

Sesje przypominające:

 1. Zrozumieć się nawzajem.
 2. Wysłuchać się nawzajem.
 3. Rozumienie ról w rodzinie.
 4. Wykorzystywanie mocnych stron rodziny.

 

 

2017 plakat II co, gdzie PWR Microsoft Word

2017 ok. plakat I PWR Microsoft Word