OFERTA

STARA 4 

STOWARZYSZENIE „MAMY CZAS” 

organizacja wsparcia wychowawczego

 • spotkanie ze specjalistą
 • zajęcia kreatywne
 • zajęcia ekologiczne 
 • zajęcia origami
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich i wychowawczych 
  • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
  • „Trening Skutecznego Rodzica wg T. Gordona”

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „CHOMICZÓWKA”

 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „G-8 BIELANY”

 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI „AKTYWNA SZKOŁA”

 • organizacja zajęć specjalistycznych

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 • organizacja zajęć rozwijających zainteresowania